Onderduikadres De Nieuwe Haven, Den Haag 1

Techniek: Gemengde techniek

In 1943 verhuisden Cees en zijn vrouw Coby Bantzinger naar Den Haag. Op het adres Nieuwe Havenstraat 58 hield Cees zich schuil voor de Arbeidseinsatz, de tewerkstelling in Duitsland. De Bantzingers bivakkeerden boven drukkerij ANDO. Hier zetten drie mannen hun hand-tekening onder de oprichting van de Mansarde Pers: een clandestiene uitgeverij van bibliofiele dichtbundels. De drie mannen waren Cees Bantzinger, Fokko Tamminga – eigenaar van drukkerij ANDO en drukker van onder meer de illegale kranten Het Parool en Vrij Nederland – en uitgever Bert Bakker.Deze tekening van de zolder, die de huiselijke sfeer goed weergeeft en die op 6 juli 1943 is gemaakt, maakt deel uit van een uniek bibliofiel boekwerk, dat Bantzinger in de oorlog zorgvuldig bijhield. Het boek is in de collectie van dochter Anne-Rose.