Oprichting Mansarde Pers, 9 juni 1943

Techniek: Gemengde techniek

In 1943 verhuisden Cees en zijn vrouw Coby Bantzinger naar Den Haag. Op het adres Nieuwe Havenstraat 58 hield Cees zich schuil voor de Arbeidseinsatz, de tewerkstelling in Duitsland. De Bantzingers bivakkeerden boven drukkerij ANDO. Hier zetten drie mannen hun hand-tekening onder de oprichting van de Mansarde Pers: een clandestiene uitgeverij van bibliofiele dichtbundels. De drie mannen waren Cees Bantzinger, Fokko Tamminga – eigenaar van drukkerij ANDO en drukker van onder meer de illegale kranten Het Parool en Vrij Nederland – en uitgever Bert Bakker.

Bert Bakker maakte bij de oprichting op 9 juni 1943 het gedicht ‘Geboorte-bericht’, dat door Bantzinger werd geïllustreerd:

Een uur tevoren / voorspoedig geboren / voor proza en vers / het plan van de pers / de naam is Mansarde, / symbool van de garde / van vurige stichters / (geen schrijvers, geen dichters), die aanstonds wil toonen / het nauwe het schoone verband,/ zoals ’t hoort tusschen ’t beeld en het woord.”

De zolder werd een ontmoetingsplek voor dichters, schrijvers en andere vrije geesten, zoals Bertus Aafjes, Gerrit Achterberg, Ed. Hoornik, Leonhard Huizinga, F. Bordewijk, Ton Lutz, Ton Kuyl. Deze tekening maakt deel uit van een uniek bibliofiel boekwerk, dat Bantzinger in de oorlog zorgvuldig bijhield. Het boek is in de collectie van dochter Anne-Rose.