De Zaak Menten – portret Henriëtte Boas

Techniek: gemengde techniek

Cees Bantzinger heeft als tekenend journalist veel rechtszaken verslagen. Bijvoorbeeld de zaak Menten met de van oorlogsmisdaden verdachte miljonair Pieter Menten, die door journalist Hans Knoop in 1976 werd ontmaskerd. Bantzinger volgde alle processen, ook die in 1978 toen Pieter Menten voor het eerst voor de rechter kwam. Deze tekening is een portret van journalist Henriëtte Boas (1911-2001), die alles in gang zette door Hans Knoop te attenderen op de mogelijke oorlogsmisdaden van Menten.