Bombardement mei 1940

Techniek: Pentekening

Bantzinger heeft de oorlog meegemaakt als een heftige tijd. In de eerste oorlogsjaren werd de financiële nood zo hoog dat hij probeerde via het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) aan opdrachten te komen. Hij schreef: “Het is zoo hopeloos allemaal, mijn laatste opgespaarde geld is op en ik weet geen uitweg meer.”Op 25 maart 1941 schreef hij onder zijn zwierige handtekening in kleine kriebelletters een postscriptum: ‘lid Nationaal Socialistische Beweging stb.nummer 120358’. Een paar maanden later zag hij kennelijk in dat dit een foute keuze was. Hij zegde zijn lidmaatschap op 2 juni 1941 op.

Mensen die Bantzinger goed kenden en niets van zijn misstap in de oorlog afwisten, denken vrijwel allemaal dat het geen ideologische keuze was om kortstondig lid van de NSB te worden. Deze illustratieve tekening uit 1940 laat goed zien hoe fel hij gekant was tegen de bezetters. Op de tekening loopt een vrouw geschrokken over straat, op zoek naar een schuilplaats voor de Duitse bommen. Het is een veelzeggende tekening. Veelzeggend in die zin dat de tekening duidelijk maakt aan welke kant Bantzinger stond.